Medlemmer i perioden 2019-2023:

  1. Asbjørn Hagerup
  2. Otto Moa (leder)
  3. Kirsten Hildrum 
  4. Kari Skjefte Hatland
  5. Inger Øyesvold

Varamedlemmer:

  1. Bodil Storli
  2. Magne Grandemo
  3. Ann Mari Solli
  4. Birger Risvik
  5. Halvor Solum

Møtene starter kl. 10.00 (så fremt annet blir bestemt)


Møter og aktuelt: