Medlemmer i perioden 2023-2027:

  1. Otto Moa, Nestleder 
  2. Inger Aarnes Øyesvold
  3. Asbjørn Hagerup, Leder
  4. Kari Skjefte Hatland
  5. Kirsten Hildrum

Varamedlemmer:

  1. Bodil Storli
  2. Magne Grandemo
  3. Torild Aagesen
  4. Birger Risvik
  5. Halvor Solum

 

Møtene starter kl. 10.00 (så fremt annet blir bestemt)

Møter og aktuelt: