Følgende medlemmer/ varamedlemmer er valgt for inneværende valgperiode, frem til høsten 2023:

  • Natalie Bozena Nideca 
  • Aurora Strøm
  • Ylva Lilleberre Aunet
  • Iver Heia

Ungdomsrådets reglement, vedtatt av kommunestyret 22.12.2020.

Reisebrev fra Ekskursjon til Levanger 6-7.april 2022

Ungdomskoordinator Lene Løberg Andresen er ungdomsrådets veileder og ansvarlig for referat fra møter.