Vilkår

  • Påmeldingen er bindende for et halvt skoleår.
  • Påbegynt semester forplikter betaling av halvårsavgift. Ingen prøvetid.
  • Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret, som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.
  • Elevavgiften betales to ganger årlig.
  • Kommunestyret vedtar satsene for elevavgift, og vi tar forbehold om endringer i løpet av skoleåret.
  • Det er mulig å søke friplass/redusert betaling i henhold til vedtatte retningslinjer. Nav er saksbehandler i dette tilfellet. Søknadsskjema ligger under "skjema" nedenfor.