Målet med helsestasjonsprogrammet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen 

 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn 

 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn 

 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt 

 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig 

 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov 

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten. 

Når skal barnet mitt på helsestasjonen alder 0-12 måneder?

 • Hjemmebesøk av jordmor i løpet av første uke etter fødsel tilbys alle
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel tilbys alle. 
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier , viser film “ I trygge hender” 
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine 
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine 
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut 
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine 
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege 
 • 8 måneder gruppe med helsesykepleier  
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier 
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine 

Når skal barnet mitt på helsestasjonen alder 1 til 5 år?

 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine 

 • 17/18 måneder individuell helsesykepleier 

 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege 

 • 4 år individuell hos helsesykepleier. Vi samarbeider med barnehagene og fysioterapeut om språk og motorikk.  

Sykdommene barnet ditt tilbys vaksine mot

6 uker 

 • Rotavirus (drikkevaksine) 

 • Tuberkulose (kun barn i risikogrupper) 

3 måneder (2 stikk) 

 • Rotavirus 

 • Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib-infeksjon, Hepatitt B og Pneumokokksykdom 

5 måneder (2 stikk) 

 • Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib-infeksjon, Hepatitt B. 

 • Pneumokokksykdom 

12 måneder (2 stikk) 

 • Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Poliomyelitt, Hib-infeksjon, Hepatitt B. 

 • Pneumokokksykdom 

15 måneder (1 stikk) 

 • Meslinger, Kusma og Røde hunder 

 

Her kan du lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet

Før og etter vaksinasjon

Gi beskjed til helsesykepleier dersom 

 • barnet har allergi eller andre helseproblemer 

 • barnet nylig har fått medisiner eller andre vaksiner 

 • mor har fått medisiner som nedsetter immunforsvaret under svangerskapet og/eller mens hun ammer 

Etter vaksinasjon bør man vente i 20 minutter før man forlater helsestasjonen. 

De fleste barn får liten eller ingen reaksjoner etter vaksinering, men noen kan få milde og forbigående reaksjoner, som lett feber. Får barnet feber over 39˚C og/eller nedsatt allmenntilstand, kan dette være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret for barnet. 

 

Kombinasjonsvaksine 

Kombinasjonsvaksine gir beskyttelse mot flere sykdommer i en og samme sprøyte. Flere av vaksinene i programmet gis på denne måten. Det innebærer færre stikk for barnet og gir mindre reaksjoner på stikkstedet enn når vaksinene blir gitt hver for seg. 

Oversikt over hvilke vaksiner barnet har fått 

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon. Oversikt over barnets vaksinasjoner finner du på Vaksinetjenesten på www.helsenorge.no Spør gjerne helsesykepleier om du lurer på noe.

 

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Nyttig for hjemmebesøket

Om amming og ernæring

Vi anbefaler de nye filmene om amming på Amming og mat til spedbarn- HelseNorge

Utvikling og samspill

Barnet er avhengig av deg som mamma eller pappa for å føle seg trygg og utvikle seg. De yngste barna uttrykker ønske og behov for kontakt med deg på ulike måter - i takt med sin egen utvikling. 

Utfordringer i samlivet

Tannhelse

Søvn

Forebygging av ulykker/ sikkerhet i hjemmet

Informasjon på engelsk