Hvordan søke om bruksendring

Du må sende oss en søknad hvis du planlegger for eksempel:

  • endring fra bolig til fritidsbolig eller fra fritidsbolig til bolig
  • etablere utleieenhet i boligen
  • endring fra bolig til næringsformål eller fra næring til boligformål
  • ominnredning, for eksempel fra bod til soverom / oppholdsrom (fra tilleggsdel til hoveddel) 

Du må søke om tillatelse selv om bruksendringen bare skal være midlertidig (tidsbestemt).

Søknad og saksbehandling

Søknaden må begrunnes, og du må legge ved informasjon om eiendommen.

Kommunen vil behandle søknaden din innen 3 uker etter at alle opplysningene om bruksendringen er mottatt.