Om tjenesten

Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

  • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
  • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
  • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

Du må selv betale gjeldende pris.

Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. 

Slik søker du

Vår kontaktperson kan fortelle deg mer om hvordan du søker.

Kommunen kan hente inn informasjon om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.