Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko. Se NVEs nettside for oversikt i Overhalla.