Psykisk helse- og rustjenesten kan tilby

 • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess  
 • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer  
 • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter  
 • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser  
 • Bistand til medisinadministrering  
 • Tilbudet kan være individuelt eller i gruppe   
 • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og/eller behov for dette.  
 • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på tjenestens kontor.  
 • Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) slik at du selv kan gi tilbakemeldinger på tjenesten og på eget utbytte av tilbudet.  

Hvem kan få tilbud hos oss?

Vi er et tilbud til deg som har psykiske- og/eller rus problemer. Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende. Du trenger ingen formell henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss. 

Tilbudet blir tilpasset dine behov, og utformet sammen med deg.  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Hva er pakkeforløp?  
 • Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

 • Pakkeforløpene skal bidra til at fagpersoner både i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som pasient.

 • De skal sikre samhandling mellom pasienten, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.  

Hva betyr det for deg? 

På nettsiden helsenorge.no kan du lese mer om hva pakkeforløp betyr for deg som pasient eller pårørende. 

Dette er pakkeforløpene for psykisk helse og rus: 

Gruppetilbud

- KIB og KID kurs - kognitiv tilnærmig for å mestre belastning/depresjon. For mer info https://www.overhalla.kommune.no/friskliv.551618.no.html

- UTENDØRSTERAPI 

Føler du deg ensom, annerledes eller utenfor? Kjenner du på mye uro og stress eller føler deg trist og tung til sinns? Drikker du alkohol eller ruser deg for å føle deg bedre? Er du pårørende til en som sliter med rus eller psykiske utfordringer? 

Da kan dette være noe for deg! UTENDØRSTERAPI ER ET FRILUFTSTILBUD FOR DEG OVER 18 år MED RUS ELLER PSYKISKE UTFORDRINGER. Målene er blant annet gode opplevelser i natur og friluft, meningsfull aktivitet, mestering, og relasjonsbygging. 

Oppmøte ved Overhalla frivilligsentral hver tirsdag kl.11.30.

Kontaktpersoner Monica Moa Wester tlf. 48241506 eller Eva Zielinski tlf. 95881910

 

Kontaktpersoner

 

Monica Moa Wester      

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri - Fagleder  482 41 506

Bente Brauten

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri  970 17 031
Bodil Sofie Hanssen    

Sykepleier med videreutdanning i psykiatri

 415 40 439

     

     
Monica Tektmoen

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

 415 36 551

Eva Zielinski

Hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri  958 81 910