Hvordan søke om ett hjelpemiddel?

Det finnes to ulike måter å få låne hjelpemidler:

1) Midlertidig behov

Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med ergoterapeut

Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering.

De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol, dostol etc. Vi har også mulighet for å låne ut sykesenger i kortere perioder ved medisinsk behov.

 Ved akutt behov utenom kontortid er det mulig å kontakte Hjemmetjenesten.

 

2) Varig behov

Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.

For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens ergoterapeut.

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av denne tjenesten til å søke hjelpemidler.

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. 

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller flere måneder, avhengig av typen hjelpemiddel. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Reparasjon og vedlikehold av NAV sine hjelpemidler

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet.

Enklere reparasjoner

Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner på enkelte hjelpemidler. Ta derfor først kontakt med kommunens ergoterapeut når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer.

Andre reparasjoner

Kommunene sender hjelpemidlet til hjelpemiddelsentralen ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som ikke kommunen selv ikke har.

Reparasjoner i utlandet

Hvis du har fått lov til å ta med deg et hjelpemiddel til utlandet, har du rett til å få det reparert dersom det går i stykker. Du må kontakte hjelpemiddelsentralen som godkjente søknaden. Les mer om hjelpemidler i utlandet.

Akutt behov for reparasjon

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24. Den omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan føre til en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. Ved akutt behov for å få hjelp til reparasjon kontakter du din lokale hjelpemiddelsentral.

Akutt reparasjon av NAV sine hjelpemidler