Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lag og foreninger

Per Olav på Bertnem gravhaugerDriver du forening, lag eller organisasjon i Overhalla?

Vi henter informasjonen du har oppgitt hos Brønnøysundregistrene. 

Husk å oppdatere informasjonen din når det skjer endringer.

Klikk her for innlogging hos Brønnøysundregistrene

Andre sosialtjenester uten botilbud

Drift av idrettsanlegg

Eiendomsforvaltning

Fritidsetablissement

Fritidsvirksomhet

Husdyrhold

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

Pensjonist/Senior

Planteproduksjon

Sosiale velferdsorganisasjoner

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Voksenopplæringssentre