Vårt ansvar

Tjenesten har ansvaret for bosetting av flyktninger i Overhalla kommune i tett samarbeid med andre kommunale tjenesteområder, Namsos Opplæringssenter og frivilligheten. Kommunen tar imot flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Om bosettings- og integreringsarbeidet i Overhalla

Bosettings- og integreringstjenesten har over mange år opparbeidet  en god kompetanse på bosettingsarbeid. Vi skaffer blant annet egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, tilrettelegger for oppstart i barnehage, skole og voksenopplæring for å lære norsk. Vi gir boveiledning, økonomisk veiledning, bistand til søknader om familiegjenforening, videre opphold, permanent opphold og statsborgerskap, samt bistand og oppfølging av praktiske gjøremål. 

Integrering er et samarbeid

Vi er opptatt av at den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med sitt lokalsamfunn. Et av våre mål er at alle barn og unge, og også voksne, skal vite om alle muligheter for fritidsaktiviteter og delta på lik linje med andre overhallinger. Kommunen har et aktivt samarbeid frivillige lag og organisasjoner.

Kontaktpersoner i BIT

 

Telefonnummer:

 

 

Bodil Bedsvåg, fagleder                          tlf. 916 05 952

Vegard Fossland Brøndbo, rådgiver      tlf. 475 17 755

Epost: vegard.fossland.brondbo@overhalla.kommune.no 

 

Raid Abdelghafour, miljøkonsulent       tlf. 909 89 283

Epost: raid.abdelghafour@overhalla.kommune.no

 

Lisa Aunet, programrådgiver               tlf. 481 44 196

Epost: lisa.aunet@overhalla.kommune.no