Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

I h t § 4. Lov om barnehager, så skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med barnas hjem.

 • Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna.
 • Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
 • Er det i forskrift etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.
   
 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
 • Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.
 • Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
  (Kommunestyret i Overhalla har valgt eierrepresentanter til samarbeidsutvalgene i de kommunalebarnehagene)
 • Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.