Oversikt over ledige plasser 2022

SUPPLERENDE OPPTAK HØST 2022
Vi har noen ledige plasser i barnehagene.
Det er i tillegg mulig å legge inn søknad selv om det ikke pr nå er ledig på enkelte avdelinger.


RANEMSLETTA BARNEHAGE
Ingen ledige plasser

SKAGE BARNEHAGE
2 plasser barn født i 2017

3 plasser barn født i 2019

1 plass barn født i 2020 

GAMMELSTUA BARNEHAGE
1 småbarnsplass

1 storbarnsplass

Flyktninger vil være prioritet jf barnehagevedtektene i supplerende opptak

SØKNADSFRIST 31.10.22