Om skolen

Hunn skole satser på å gi elevene et godt opplæringstilbud gjennom inkludering, samarbeid, entusiastiske ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. 

Vår visjon:

Hunn skole skal være en arena for trivsel, trygghet, leik og læring!

Den skal oppfylle Drømmen om Den Gode Skole:

  • Varme og empati
  • Forventninger til elevene
  • Tilpasset opplæring
  • Gode relasjoner
  • Kollektivt ansvar - «Vi-skole»
  • En skole i stadig utvikling

Kontaktpersoner

Rektor
Olav Selnes
Mobil: 922 24 170
Epost 

Assisterende rektor
Tomas Lian
Mobil: 482 68 965
Epost 

Skolesekretær/Kontor
Ina Aarmo
Mobil: 913 10 632
Epost

Skolefritidsordning (SFO)
Hovednummer
908 06 067
Koordinator spes.ped
Monica Prestvik Fougner
Mobil: 472 67 097
 
Leder SFO
Camilla Ahlin Lorvik
Mobil: 948 97 220
Epost
Vaktmester
Torgeir Aune
Mobil 476 65 887
Epost
Logoped 
Aina K. Hammer
Mobil: 977 89 697
Epost