Om skolen

Hunn skole satser på å gi elevene et godt opplæringstilbud gjennom inkludering, samarbeid, entusiastiske ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. 

Vår visjon:

Hunn skole skal være en arena for trivsel, trygghet, leik og læring!

Den skal oppfylle Drømmen om Den Gode Skole:

  • Varme og empati
  • Forventninger til elevene
  • Tilpasset opplæring
  • Gode relasjoner
  • Kollektivt ansvar - «Vi-skole»
  • En skole i stadig utvikling

Kontaktpersoner

Assisterende rektor
Tomas Lian
Mobil: 482 68 965
Epost
Skolesekretær/Kontor
Ina Aarmo
Mobil: 913 10 632
Epost
Koordinator spes. ped
Ingri Skogseth
Mobil 995 05 520
Epost
Skolefritidsordning (SFO)
Hovednummer
908 06 067
   
Leder SFO
Marthe Formo Aagård
Mobil: 908 06 067
Epost
Vaktmester
Torgeir Aune
Mobil 476 65 887
Epost
Logoped (begge skoler)
Berit Olsen
Mobil: 990 46 717
Epost