Når må du søke?

Du trenger ikke søke kommunen om du skal sette opp:

 • ett skilt/reklame på inntil 3 m² montert flatt på veggen
 • virksomhetsskilt (firmanavn og logo) der det ikke er andre skilt på fasaden fra før
 • nytt skilt/reklame som erstatning for et du har fått godkjent tidligere
 • skilt i kryss med privat veg (for eksempel adresseskilt eller Kjør langsomt, barn leker)

Du kan søke på egen hånd om du skal sette opp:

 • ett skilt/reklame på inntil 6,5 m² montert flatt på veggen
 • ett skilt/reklame med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående i terrenget

Du må søke med hjelp fra et ansvarlig firma dersom du skal:

 • sette opp skilt/reklame som er større enn 6,5 m², høyere enn 3,5 meter eller bredere enn 1,5 meter
 • montere eller fjerne skilt/reklame på fasade over et fortau eller annet folksomt område
 • montere eller fjerne flere skilt/reklame på samme fasade

Hvis du setter opp skilt/reklame uten tillatelse, kan kommunen kreve at du fjerner det. Kommunen vil sende deg varsel om at skiltet må fjernes. Haster det med å fjerne skiltet på grunn av trafikksikkerheten, kan kommunen selv gjøre dette uten varsel. Dersom kommunen fjerner skiltet, må du betale utgiftene for fjerningen.

Trafikkfarlig skilt og reklame

Skiltet eller reklamen må ikke være skjemmende, sjenerende eller trafikkfarlig.

Skilt/reklame er trafikkfarlig når det:

 • kan bli oppfattet som trafikksignal, vegskilt eller vegmerking
 • hindrer fri sikt langs vegen
 • trekker trafikantenes oppmerksomhet vekk fra vegen eller trafikken

Er du i tvil?

Er du i tvil om skiltet eller reklamen krever søknad, kan du kontakte kommunen for veiledning.