Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

 

Andre aktuelle lover og forskrifter for barnehager

Selv om driften av barnehager reguleres i h t Lov om barnehager, så vil det være andre aktuelle lover som kan komme til anvendelse i forbindelse barnehagedrift og ulike behov og situasjoner som kan oppstå rundt de barna som har et barnehagetilbud.