Om fellingstillatelse

Grunneier/grunneiersamarbeid utarbeider bestandsplan for valdet. En slik bestandsplan kan være flerårig, opptil fem år. Kommunen skal godkjenne planen og gir fellingstillatelse for planperioden.  Planen kan være flerårig, i Overhalla tre år, men fellingstillatelse blir gitt for hvert enkelt jaktår.

Vald kan samarbeide med andre vald om å utarbeide bestandsplan. Et slikt samarbeid kalles et bestandsplanområde. Det skal oppnevnes en representant som opptrer på vegne av bestandsplanområdet overfor kommunen.

For vald eller bestandsplanområder med godkjent bestandsplan skal fellingstillatelsene vise antall dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn, og avskytningen skal utføres i samsvar med alder og kjønn i godkjent bestandsplan. Hvert vald i et bestandsplanområde får sin egen fellingstillatelse.

Er det ikke utarbeidet bestandsplan, tildeles alders- og kjønnsspesifikke fellingstillatelser.