Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturminner

Overhallas kulturminner og kulturmiljøer er vår kulturarv og en viktig del av vår identitet! 

Navnet Overhalla kommer av det norrøne Æfri Halfa, som i denne sammenheng betyr den øvre halvpart av gamle Naumdøla fylke (Namdalen). 

Overhalla har et rikt kulturlandskap, spesielt langs elvene Namsen og Bjøra. Elvene har gjennom mange generasjoner formet både landskap og livsform. 

Overhalla er en del av de to reinbeitedistriktene Åarjel-Njaarke og Tjåehkere.

Mange av våre kulturminner er nå lett tilgjengelig og har informasjonstavler med tekst og flotte bilder.  Det er universelt tilrettelagt med bord og benker på flere steder. 

 

Kulturminneplan.JPG