Banedagbok for Gimlehallen

Se banedagboken her. Du finner oversikt over handballkamper lørdager og søndager.

Prisliste for leie av idrettshall og samfunnsdel

Som et folkehelsetiltak har kommunestyret vedtatt gratis hall-leie for barn og ungdom fra 19 år og yngre. Bestemmelsene gjelder for frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla kommune.

Dette gjelder derimot ikke dersom det leies for kommersielle arrangement eller private som barnebursdager eller lignende. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.
 

GIMLE                                                             SATSER 2023:

Utleielokale prisgrunnlag Frivillige/lag og foreninger Private aktører Kommersielle aktører
Hele idrettshallen per time 346 682 1380
2/3 per time 227 454 898
1/3 per time 114 227 449
Garderobe per time 114 227 454
Kjøkken per time 114 227 454
Samfunnssal per time 173 346 693
Samfunnssal/kjøkken  per arrangement* 2813 5735 8603
Samfunnssal, kjøkken, garderobe og idrettshall per arrangement (fre-søn) 5768 11427 17081
Samfunnshus og idrettshall per dag fre/lør/søn 2283 4572 6877

*)Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt arrangement som skal betales for.
Oppgitte priser tas opp til vurdering hvert år ved budsjettbehandlingen, sist vedtatt 13.12.22.