Med jevne mellomrom legger NVE ut stoff som er nyttig for alle innbyggere som kan bli berørt av flom og skred.

Dette kan for eksempel være gode råd om hvordan forebygge flomskader eller unngå fare. Dette legger NVE ut på sin Facebookside og som mer utfyllende nyheter på nettsidene sine.