Om Fairtrade

Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. 

​I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge. Globalt er det nå mer enn 30 000 produkter som er Fairtrade-merket og produktene selges i mer enn 125 land. 

Fairtrade bidrar til

  • Rettferdig råvarebetaling som dekker produksjonskostnader inkl. lønn til å leve av
  • Langsiktige handelsavtaler som gir forutsigbarhet rundt inntekt
  • Beskyttelse av miljøet og forbedringer av bøndenes og arbeidernes arbeidsforhold
  • Tvangs- og barnearbeid er forbudt
  • Demokratisk prosesser og medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, med et spesielt fokus på styrking av kvinners posisjon 

Slik jobber vi lokalt

Å være Fairtrade-kommue krever et samarbeid mellom kommunen, næringsliv, organisasjoner og innbyggerne. For å bli Fairtrade må kommunen oppfylle en del kriterier, det skal være politisk støtte i kommunen, og en styringsgruppe skal drive Fairtrade-arbeidet.

Informasjonsarbeid er en viktig del av engasjementet, og vi jobber aktivt for å få med både bedrifter og frivillige organisasjoner. Det inngås en formell avtale med krav om at bedriftene blant annet serverer Fairtrade-kaffe til sine ansatte og gjester. De har som målsetting at samtlige ansatte kjenner til merkeordningen Fairtrade, og hva merkeordningen betyr. 

Det er et mål å øke bevisstheten blant innbyggerne om betydningen av Fairtrade og av å velge slike produkter i butikken.

Bedrifter med Fairtrade-avtale i Overhalla

Overhalla mannskor
Ranum Gartneri og Interiør
Gammelstua Friluftsbarnehage
Apotek 1 Overhalla
Fru Opdal gårdshotell
Overhalla Hus AS
Spar Overhalla 
Spar Skage
JB Bok & Café 
Landbruk og natur Overhalla
G-Sport Overhalla 
Overhalla Hotel
Johs Blengsli og Sønn AS
Brattberg Regnskap AS 
Skistad Regnskap AS
Mosand AS
Skogmo Industripark
Sparebank 1 SMN Overhalla
Pharmaq
NAV Overhalla
Overhalla Menighetsråd
Overhalla Betongbygg AS
Norsk landbruksrådgivning Namdal
Namdal landbrukstjenester
Overhalla Frivilligsentral
Skage Frivilligsentral
Skogmo Gjestgiveri
Hyllenget Gård
Overhalla kommune