Hva er en livsgledeheim?

Alle beboere med langtidsplass får tildelt primærkontakt.
 
Det blir innhentet livshistorie-kartlegging- og på bakgrunn av denne kartleggingen planlegges det individuelle aktiviteter for beboeren 
 

Sykeheimens venner

Sykeheimens venner er en aktiv støttegruppe for pasientene ved sykeheimen. De arrangerer bakedager, fester, dekorasjonsverksted og generelle besøk. Kontakt sykeheimen dersom du er interessert i å bli sykeheimsvenn!