Hva kan vi bidra med?

Vi kan bidra som diskusjonspartner omkring utfordringer innen drift og forvaltning av landbrukseiendommer. Vi har kjennskap til mange andre landbruksaktører, både offentlige og private, og kan veilede brukere som har ønske om / behov for kontakt med en eller flere av disse.

Landbruksnæringas næringsorganisasjoner, samvirkeorganisasjoner og andre landbruksrelaterte organisasjoner er også blant vår kontaktflate.

Nye brukere oppfordres spesielt til å ta kontakt med oss for orientering om hva det «offentlige Norge» har å bidra med i driften av en landbrukseiendom.

Bondeboka

Bondeboka.no er laget for deg som er ny bonde. Statsforvalteren i Vestland har laget den for å hjelpe deg å få oversikt over hva du som eier og driver av et gårdsbruk må vite. 

Bondeboka