Om tjenesten

Kommunen skal bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og kan tilby kommunal utleiebolig til innbyggere som har problemer med å skaffe egen bolig. Utleieboligene varierer i størrelse og beliggenhet, fra små hybler til større familieboliger. Kommunal bolig er ikke ment som en varig ordning. 

Det er som regel flere søkere til kommunal bolig enn det er ledige boliger, og kommunen må derfor prioritere søkere med størst behov. Det er ofte lang ventetid og det er ikke sikkert du vil få tildelt kommunal bolig selv om du oppfyller kommunens krav. 

Slik søker du

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om kommunal bolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

I søknaden må du beskrive boligbehovet ditt og om du trenger tilrettelagt bolig. Disse vedleggene kan være aktuelle å sende sammen med søknaden:

  • dokumentasjon av inntekt (lønnslipp, trygdeslipp)
  • siste skattemelding (selvangivelse) og skatteoppgjør (kan hentes fra Skatteetatens nettsider)
  • bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
  • dokumentasjon av oppholdstillatelse
  • separasjons- eller skilsmissebevilling
  • samværsavtale
  • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer