Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesak

Har du planer om å bygge noe eller rive, eller grave i terrenget?

Det skilles mellom:

  • Søknad med ansvarsrett
  • Søknad uten ansvarsrett
  • Bygge først et mindre tiltak – melde det inn når du er ferdig.
  • Bygge uten å kontakte kommunen.  For de minste tiltakene.

Her kan du lese mer om: Bygge eller endre (dibk.no)

Andre forhold som må undersøkes:

  • Er tiltaket langs fylkesveg, så må dette kanskje godkjennes først: Les mer på Statens vegvesens hjemmeside
  • Evt. søknad om utslipp må kunne godkjennes sammen med byggesaken. Se «Plan, bygg, eiendom og veg/Vann og avløp»
  • Kvikkleirefare, flom eller annen fare? Kvikkleirekart med flere finner du under «Plan, bygg, eiendom og veg/Kart»