Filmer fra Overhalla

Statsforvalter har laget flere filmer fra gode ekempler på tiltak i Leve hele livet reformen. 

FILM 1- OM bruk av KOMP

LHL_Overhalla_Film1_V02 on Vimeo

FILM 2: Aktivitet og eldre

LHL_Overhalla_Film2_V02 on Vimeo

FILM 3: Ernæring og mat til eldre

LHL_Overhalla_Film3_V02 on Vimeo

Hva kan man gjøre selv for å planlegge en god alderdom?

Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag.

Du må bare planlegge litt.  Nettstedet Aldersvennlig Norge har gode tips på sin hjemmeside.

Hvordan vil jeg bo?

Hvordan vil jeg føle meg?

Det handler om å ha en plan