• Spar Skage
  • Spar Overhalla
  • Overhalla Betongbygg
  • Overhalla Hus
  • Overhalla kommune (administrasjonsbygget i sentrum) - ladestasjoner på fremsiden og baksiden av bygget
  • OBUS
  • Skage og Ranemsletta barnehager
  • Tips oss om ladestasjoner som bør stå på denne listen
     

Nyttige tips:

Kart over ladestasjoner utover Overhalla: