De kommunale ladestasjonene er åpne for alle som besøker kommunen og har åpent 24/7. Man må medbringe egen ladekabel. Betalingsløsning administreres av Charge 365 og en kan betale ved bruk av app, brikke, nettportal eller SMS.

Se her for mer informasjon om hvordan komme igang med betalingsløsningen eller Charge 365 for mer informasjon til brukere av systemet.

Kommunen har ladepunkter på følgende steder:

  • Overhalla kommune (administrasjonsbygget i sentrum) - ladestasjoner på fremsiden og baksiden av bygget
    • På fremsiden av bygget er det ett tilgjengelig ladepunkt.
    • På parkeringsplass bak administrasjonsbygget er det 8 ladepunkter som er åpne for alle. Adkomst til parkeringsplasen gjøres via Haugomvegen.
  • Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS)
  • Skage og Ranemsletta barnehager.
  • Namsgløtt omsorgsboliger på Ranemsletta har tilgjengelige ladepunkter som er åpne for alle.

    Ladestasjoner Overhalla Kommune.pngBilde: Satelittbilde over Ranemsletta. Ladepunkter omrisset med rød strek.