Undervisninga foregår på grunnleggende- og videregående nivå. Det kreves ingen forkunnskaper, men du bør ha interesse for bilde, form og farge. Tilbudet gjelder fra 1. til og med 10. årstrinn.

Undervisninga foregår på OBUS (kunst og handverksrom) 45 minutter for 1.-3. trinn pr uke og 90 minutter pr uke for 4.-10. trinn, pluss eventuelt noe mer i forkant av utstillinger.
Gjennom arbeidet med visuell kunst, vil elevene ha mulighet til å utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglige ferdigheter, samt utvikle sin iboende skaperglede og oppleve mestring. Elevarbeidene vil ende i små og store lokale utstillinger og deltakelse på UKM.

Estetisk arbeid og estetiske opplevelser er viktig for å utvikle HELE mennesket!