Slik foregår undervisninga

Undervisninga vil foregå på grunnleggende- og videregående nivå. Det kreves ingen forkunnskaper, men du bør ha interesse for spilling, lagspill og å utvikle dine ferdigheter. Tilbudet gjelder fra 12 til og med 19 år. Undervisninga vil foregå på Ungdomsbasen på Gimle, og vil vare i 90 minutter pr uke, pluss eventuelt noe mer i forbindelse med turneringer eller kamper. Timene gjennomføres etter skoletid en av ukedagene.

Innhold i faget

Gjennom arbeidet med E-Sport, vil ungdommene få mulighet til å utvikle sine evner til samhandling, sine tekniske ferdigheter, samt utvikle seg i et fellesskap og oppleve mestring.

I tillegg vil læreren jobbe med et bevisst forhold til god sittestilling, godt kosthold og fordelen med fysisk trening for å bli en god e-sport-utøver. God oppførsel i chat/kommentarfelt vil også være et viktig tema.

Eksempel på spill kan være Rocket League, FIFA, League of Legends, Fortnite eller Minecraft. Kulturskolen stiller med topp moderne utstyr. Det vil være mulig å være med på lag i Telialigaen, eller delta i andre turneringer.

E-Sport sammen med andre!