Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter
Ansatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
Ansvarsvakt 912 49 933
Avd. Bjønngropa grønn 415 36 566
Avd. Godveitra rød 415 36 567
Avd. Småkaran blå 415 36 569
Avd. Storstua gul 415 36 570
Avd. Sølvpengkroken lilla 415 36 568
Avdeling Blå 1 958 68 407
Avdeling Blå 2 415 36 561
Avdeling Grønn 415 36 564
Avdeling Gul 415 36 564
Avdeling Hvit 415 36 562
Avdeling Rød 415 36 563
Hovednummer OBUS 993 98 000
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Mental Helse 742 85 523
Nattvakt hjemmetjenesten 993 75 000
Politi 02 800
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sentralbord (Namsos) 742 16 440
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Tannlegevakt 800 41 101
Veterinærvakt 742 85 000
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Jonas Sørensen Arealplanlegger 919 18 570
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Tomas Lian Assisterende rektor Hunn skole 482 68 965
Sølvi Forseth Assisterende styrer 415 36 560
Pia Mari Bukten Aune Assisterende styrer Skage barnehage 993 79 000
3. Even Buvarp Helsingen Avd. ingeniør - vann og avløp 419 28 963
Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526
Even Buvarp Helsingen Avdelingsingeniør vann og avløp 419 28 963
1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
Siri Anette Brøndbo Solum Biblioteksjef 415 36 535
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160
Odd André Nesjan Controller 902 19 086
Line Therese Rosenfors Daglig leder 955 59 139
Margaret Saur Heiland Diabetessykepleier 416 18 878
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Geir Rasmussen Enhetsleder 916 40 021
Oddbjørn Riseth Enhetsleder 900 70 658
Trude Lerfald Enhetsleder 970 66 208
Anne Finseth Enhetsleder Helse og familie 915 94 953
Marit Haugen Enhetsleder Skage barnehage 404 81 565
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
2. Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesykepleier 908 71 787
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
Maia Skaret Engblom Fagleder i kommunens fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Bodil Bedsvåg Fagleder og programrådgiver bosetting og integrering 916 05 952
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Linn Hege Løvold Frisklivskoordinator og lungesykepleier 416 18 878
Kine Stormo Helsekoordinator 468 23 633
Ingvill Kjølstad Helsesykepleier 910 02 431
Malin Eidesmo Helsesykepleier 477 08 034
Hovednummer Hoved 993 73 000
1. Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Hunn skole Hovednummer 992 98 000
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Marit Teie Jordmor 482 66 706
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Magne Bergslid Kirkeverge 913 85 001
Bente Eidesmo Kommunalsjef helse og omsorg, beredskapsansvarlig 979 58 279
Grete Mo Kommunalsjef oppvekst 928 31 732
Trond Stenvik Kommunedirektør 971 40 392
3. Synnøve Himo Vold Kommuneergoterapeut 902 97 135
2. Fride M. Johansen Kommunefysioterapeut 415 36 551
Tone Nordahl Bjørnes Konsulent 415 36 532
Unn Kristin Årsandøy Konsulent 415 36 533
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling 469 57 770
Marthe Langie Konsulent fakturabehandling/regnskap 905 21 530
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Rut Ane Torheim Konsulent jordbruk, tilskudd, avlingsskade, gårdskart 950 86 869
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Marte Strand Formo Konsulent lønn 482 52 823
Solveig Pleym Hoel Konsulent lønn 742 12 695
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 742 12 696
Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Anne-Berta Hansen Konsulent regnskap 468 12 975
Inger Marie Feragen Konsulent regnskap 468 36 355
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Per G. Holte Konsulent regnskap 906 27 213
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
2. Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Astrid Åsum Menighetsarbeider barn og unge 905 70 397
Randi Skarland Menighetspedagog/sekretær 976 43 925
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Avdeling Grønn Overhalla sykeheim 916 75 762
Avdeling Gul Overhalla sykeheim 916 75 761
Avdeling Rød Overhalla sykeheim 916 75 764
Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Bergsvein Rian Privat praksis med driftsavtale - Fysiotrim1 905 25 374
Kent Engblom Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
Øyvind Øie Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
2. Michael Kramer Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
Harriet Lindseth Prosjektkoordinator - Helhetlig omsorg for pårørende med høy omsorgsbelastning 959 65 005
Michael Kramer Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Beate Galguften Aunet Prosjektleder digitalisering helse og omsorg 950 29 323
Frode Askekjær Prost 950 20 037
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Eva Helen Bakken Brøndbo Psykiatrisk sykepleier 415 36 543
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Sara Kværnø Saugen Rektor 905 67 910
Dagfinn Johansen Rådgiver innenfor oppvekst 979 58 580
Berit Elisabeth Østevik Rådgiver jordbruk, tilskudd, gårdskart 902 88 215
Brit Agnes Buvarp Rådgiver miljø, motorferdsel 902 85 234
Vegard Fossland Brøndbo Rådgiver og programrådgiver bosetting og integrering 909 89 283
Anne Lise Haugan Rådgiver skogbruk, landbruksvei 417 58 425
May Vold Saksbehandler helse og omsorg 472 79 939
May T. Vold Saksbehandler hjemmetjenesten 472 79 939
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 480 36 563
Ekspedisjon/ SMS-nummer Send SMS hit 415 36 541
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Monica Jacobsen Spes.ped.-koordinator 906 66 742
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
Hallvard Wågheim Systemutvikler/controller 916 47 190
4. Hanne Marthe Breivik Teknisk sjef 958 13 034
Hanne Marthe Breivik Teknisk sjef 958 13 034
Lene Løberg Andersen Ungdomskoordinator, MOT-koordinator og kulturskolelærer 405 22 926
Tove Nyborg Utviklingsveileder barnehage og skole 970 54 146
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Vakttelefon beredskap smittevern 911 62 558
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Johan Tetlien Sellæg Varaordfører 948 30 088
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559