Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter

1. Landbruk og natur, hovednummer

Telefon: 917 61 980

Landbruk og naturAnsatte og enheter
Navn Tittel Telefon

Bo- og miljøtjenesten

1. Bo- og miljøtjenesten, hovednummer hovednummer 993 73 000
Ansvarsvakt 912 49 933
Geir Rasmussen Enhetsleder 916 40 021
Koordinerende enhet 915 94 953

Fysio- og ergoterapitjenesten

1. Maia Skaret Engblom Fagleder i kommunens fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
2. Even Olsen Strand Kommuneergoterapeut 902 97 135
Bergsvein Rian Privat praksis med driftsavtale - Fysiotrim1 905 25 374
Kent Engblom Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
Øyvind Øie Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050

Gammelstua barnehage (privat)

Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260

Helse og familie

Anne Finseth Enhetsleder Helse og familie 915 94 953
Pernille Flakken Kristiansen Psykolog 482 30 643

Helsestasjon

1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesykepleier 908 71 787
Camilla Vatn Jordmor 482 66 706
Ekspedisjon/ SMS-nummer Send SMS hit 415 36 541
Guro Brauten Opdal Helsesykepleier 477 08 034
Ingvill Kjølstad Helsekoordinator 910 02 431
Koordinerende enhet 915 94 953
Monica Tektmoen Psykiatrisk sykepleier 415 36 551
Tove Dille Hestvik Helsesykepleier 468 23 633

Hjemmetjenesten

Beate Galguften Aunet Enhetsleder 950 29 323
Hanne Line Dille Konsulent 415 36 533
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Koordinerende enhet 915 94 953
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
Nattvakt hjemmetjenesten 993 75 000
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Konsulent 415 36 532
Trude Lerfald Saksbehandler 47279939

Hunn skole

1. Hunn skole Hovednummer 992 98 000
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Olav Kristoffer Hegge Selnes Rektor Hunn skole 922 24 170
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Tomas Lian Assisterende rektor 482 68 965
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887

Kirkekontor

1. Kirkelig fellesråd, sentralbord (Namsos) 742 16 440
Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Astrid Åsum Menighetsarbeider barn og unge 905 70 397
Frode Askekjær Prost 950 20 037
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Magne Bergslid Kirkeverge 913 85 001
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Randi Skarland Menighetspedagog/sekretær 976 43 925

Kultur og samfunn

Bodil Bedsvåg Fagleder og programrådgiver Bosetting og integrering 916 05 952
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Lena Paulsen Rian Miljøkonsulent Bosetting og integrering 47716369
Lene Løberg Andersen Ungdomskoordinator, MOT-koordinator og kulturskolelærer 405 22 926
Lisa Aunet Programrådgiver Bosetting og integrering 481 44 196
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Merethe Strøm Grongstad Programrådgiver Bosetting og integrering 47715918
Mohammad Rahim Rahimi Miljøarbeid/vaktmestertjenester Bosetting og integrering 48150912
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Raid Abdelghafour Miljøkonsulent Bosetting og integrering 909 89 283
Siri Anette Brøndbo Solum Biblioteksjef 415 36 535
Siri Hongseth Enhetsleder Kultur og samfunn 480 54 789
Vegard Fossland Brøndbo Rådgiver og programrådgiver Bosetting og integrering 475 17 755
Åsne Ramfjord Miljøkonsulent Bosetting og integrering 48130729

Landbruk og natur

1. Landbruk og natur, hovednummer 917 61 980
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Anne-Lise Haugan Rådgiver skogbruk, landbruksvei 417 58 425
Berit Elisabeth Østevik Rådgiver jordbruk, tilskudd, gårdskart 902 88 215
Erle Nordbotn Rådgiver natur, miljø og friluft 92846176
Heidi Schie Jermstad Rådgiver jordbruk 48276992
Roy Svarliaunet Enhetsleder landbruk og natur 904 03 518
Rut Ane Torheim Rådgiver jordbruk, tilskudd, avlingsskade, gårdskart 950 86 869

Legetjenesten

1. Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Vakttelefon beredskap smittevern 911 62 558
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
ØYEBLIKKELIG HJELP! Ved nødsituasjon 113

Lønn/regnskap Midtre Namdal

Anne-Berta Hansen Konsulent regnskap 468 12 975
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Hallvard Wågheim Systemutvikler/controller 916 47 190
Inger Marie Feragen Konsulent regnskap 468 36 355
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Marte Strand Formo Konsulent lønn 482 52 823
Marthe Langie Konsulent fakturabehandling/regnskap 905 21 530
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 480 36 563
Per G. Holte Konsulent regnskap 906 27 213
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling 469 57 770
Solveig Pleym Hoel Konsulent lønn 742 12 695
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Synnøve Broman Konsulent innkreving 954 15 710
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 742 12 696

Midtre Namdal barnevern

1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559

NAV Overhalla

Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33

Namdal Rehabilitering på Høylandet

Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100

Namdal brann- og redningsvesen

Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160

Overhalla Friskliv

Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Linn Hege Løvold Frisklivskoordinator og lungesykepleier 416 18 878
Margaret Saur Heiland Diabetessykepleier 416 18 878

Overhalla Frivilligsentral

Mental Helse 742 85 523
Overhalla Frivilligsentral Daglig leder 955 59 139

Overhalla barne- og ungdomsskole

Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sara Kvernø Saugen Rektor 905 67 910
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Thomas Husby Opdal Vaktmester 912 48 295

Overhalla helsesenter