Elever - Samtale i klassen

 • Er det greit at andre legger ut noe om deg på nett?
 • Legger du ut noe om andre på nett uten at du har spurt dem om lov?
 • Kan ting som legges ut på nett om deg eller andre ha betydning senere i livet? 
 • Spiller gutter mer enn jenter på nett?
 • Hvis du ikke spiller spill, hva bruker du nettet til da?
 • Hvor mye tid synes du det er greit å bruke på dataspill?
 • Hva mener du er mest positivt med spilling på nett?
 • Spiller du mest alene eller sammen med andre?

Lærerveiledning

L-20 - Støtte til digitale ferdigheter 8. trinn (eksempel)

Matematikk

 • utforske, forklare og samanlikne funksjonar knytte til praktiske situasjonar
 • representere funksjonar på ulike måtar og vise samanhengar mellom representasjonane
 • utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering

Foreldremøter 8. trinn

Du som forelder har mulighet til hjelpe din ungdom til å sette grenser for hva som er OK på nett og for å få til gode vaner m h t dataspilling og nettbruk generelt.

 • Personvern og fokus på hva følgende av feil nettbruk kan føre til er det viktig at foreldre engasjerer seg i når barna starter ungdomstiden.
 • Ta praten om nakenbilder og porno med dine barn!
  Se "Nakenbilder og porno"
  (Medietilsynet)

 • Hvis uheldige bilder/annet har havnet på nett. Hvordan kan innhold på nettet slettes?
  Se veiledninger på nettsiden slettmeg.no.

 • Lurer du på om barnet ditt har blitt spilleavhengig?
  Se artikkel fra Blå Kors