Du kan varsle oss ved bruk av appen Civis eller direkte fra denne siden.

Direkte fra siden kan bruke denne lenken, Varsle Overhalla kommune!


Alternativt er å bruke appen «Civis innbygger» (for IOS / Android). Appen er enkel og effektiv å bruke for deg som innbygger. Her har du mulighet til å sende oss tilbakemelding med bilde/video på flere områder enn tidligere:

  • Veg
  • Gangveg/sykling
  • Gatelys
  • Avfall/søppel
  • Parker og grøntanlegg
  • Vann og avløp
  • Skader og hærverk
  • Øvrig (andre ting du ønsker å melde ifra om)

Din beskjed sendes til rette vedkommende i kommunen, og du vil få tilbakemelding i appen. Du velger selv om du vil oppgi navn eller sende melding anonymt. Du vil uansett få tilbakemelding i appen. Appen gir deg varsler når du laster den ned til din smarttelefon.

Vi svarer vanligvis i vår åpningstid (hverdager kl. 08.00-15.30).

Du kan naturligvis fortsatt ringe/sende e-post når du ønsker å varsle oss om andre saker. Sensitive opplysninger om deg selv eller andre bør ikke sendes på e-post. Sensitive opplysninger kan sendes trygt via vår løsning eDialog.

Her er våre vakttelefoner. Hvis saken er akutt, ber vi deg fortsatt om å ringe og varsle oss.