Digitalt søknadsskjema

Vårt søknadsskjema er nå digitalt. 

En digital søknad bidrar til en raskere saksbehandling fra vår side, da søknaden kommer direkte til riktig person. Samtidig som vi får en tryggere håndtering av personopplysninger ved å unngå forflytning av papirer med sensitive data.

For at digital søknad skal være en sikker vei, må du ha tilgang til ID-porten ( BankID, BankID på mobil etc. ) ID porten gjør at vi med sikkerhet kan identifisere deg som søker.

Det er du som trenger hjelp som i utgangspunktet digitalt signerer søknaden. Det er anledning til å søke på vegne av andre, for eksempel kan en sønn/ datter søke på vegne av sin mor/ far. Da bruker pårørende sin egen ID for å logge inn, men da trenger vi en fullmakt fra den søknaden gjelder. Denne kan legges ved digitalt, eller ettersendes.

Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden, men det er ønskelig at pårørende hjelper til der dette er en mulighet.

Her finner du fullmaktsskjema

Alternativ søknad i papirversjon

Hvis du ikke har anledning til å søke digitalt, kontakter du tildelingskontoret og får tilsendt søknadsskjema på papir.

Hva skal det stå i søknaden?

Beskriv gjerne utfyllende i søknaden hva du trenger hjelp til, hvilke utfordringer og problemstillinger du har behov for hjelp til. Tanken med dette er at du da skal kunne få hjelp til det som er utfordringene, og samtidig fortsette å gjøre det du klarer selv videre.

Dette blir vårt utgangspunkt for å vurdere hvilke tjenester som kan passe best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang.

Merk at disse tjenestene har egne søknadsskjema og prosedyrer:

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist på helse- og omsorgstjenester. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

  • For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.
  • Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester, avhengig av behovet ditt. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i kommunen som behandler søknaden.
  • Svar på søknad kommer innen 4 uker. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.
  • Vi sender ut våre brev elektronisk via SvarUT. Da vil du motta brev fra oss raskest. Har du ikke digital postkasse, kommer brev fra oss som vanlig i posten.

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette i brev fra oss (vedtak). Hvis du synes at dette er feil, eller at de tjenestene du har blitt tildelt er feil utmålt ut fra behov, har du også en klagerett.

Klageretten er 4 uker fra du mottok brev med vedtaket.

I vedtaket får du også informasjon om hvordan du klager. En klage skal sendes til den som har fattet vedtaket i første runde. Er det nye saksopplysninger må disse legges ved i klagen. Da kan saksbehandler behandle saken på nytt, og vurdere om klagen skal tas til følge, og om det er grunnlag for å gi annet tilbud.

Opprettholder saksbehandler sitt tilbud uten endringer fra første vurdering, vil klagen oversendes til Statsforvalter for en endelig vurdering.

Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Koordinerende enhet

Hvis du har behov for koordinering av helse- og omsorgstjenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeidet Individuell plan (IP) eller få tildelt en koordinator. Les mer om individuell plan og koordinator, og hvordan du kan kontakte koordinerende enhet.