Hvordan seksjonere

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut en seksjoneringssøknad. Dette skjemaet er utformet av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og kan lastes ned på deres sider. Her vil du også finne deres veileder.

Kommunen gir veiledning om utfylling av skjemaet og hvilke dokumenter som skal ligge ved. Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Kommunen sender deretter melding til tinglysing, og hvert seksjonsnummer får opprettet sitt eget grunnboksblad.