Se direktesendingen her.

 

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Saksliste

 

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 17/24

Valg av barn og unges representant i plan- og utbyggingssaker for perioden 2024-2027

 

PS 18/24

Valg av ungdomsråd for inneværende prioden frem til 2027

 

PS 19/24

Valg av representant og vararepresentant til årsmøte Riangalleriet for perioden 2024-2027

 

PS 20/24

Valg av styre for Elias Hildrums legat for perioden 2024-2027

 

PS 21/24

Kontrollutvalgets årsrapport 2023

 

PS 22/24

Valg av trafikksikkerhetsvalg for 2024-2027

 

PS 23/24

Folkevalgte organer og folkevalgtes arbeidsvilkår

 

PS 24/24

20881 Sikring i Kvikkleiresone 245 Lilleberget - Godkjenning av plan og finansiering av distriktsandel

 

PS 25/24

Søknad om kommunale underskuddsgaranti for Melamartnan 2024

 

PS 26/24

Finansrapport 2023

 

PS 27/24

Planstrategi for Overhalla kommune, 2024-2027

 

PS 28/24

Sluttsak - kommunale utleieboliger Skogmo

 

PS 29/24

Sluttsak vaskesentral Overhalla sykeheim