Se direktesendingen her.

 

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Saksliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 1/24

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2023

 

PS 2/24

Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd vedrørende eiendomsskatt for perioden 2024-2027

 

PS 3/24

Valg av representanter til representantskapet i Nord-Trøndelag krisesenter IKS for perioden 2024-2027

 

PS 4/24

Valg av representant og vararepresentanter til Lakseutvalget for 2024-2027

 

PS 5/24

Valg av utvalg for klagesaker for perioden 2024-2027

 

PS 6/24

Valg av representanter og vararepresentanter til styret for Konovatnet fellesvannverk for 2024-2027

 

PS 7/24

Valg av representant og vararepresentanter til beredskapsstyret i Namdal IUA

 

PS 8/24

Valg av 17. maikomite 2024

 

PS 9/24

Orientering om ny løsning for elektronisk pasientjournal (EPJ) - kort status og veien videre

 

PS 10/24

Bygging av nye lokaler til NAV

 

PS 11/24

Forankring av søknad til Husbanken om boligtiltak i distriktet

 

PS 12/24

KS Debatthefte 2024 - Uttalelse fra Overhalla kommune

 

PS 13/24

Endelig vedtak - Lokal forskrift om adgang til å fatte vedtak om ekstraordinær båndtvang

 

PS 14/24

Boligsosial plan 2024-2027

 

PS 15/24

Demensplan 2024 - 2028

 

PS 16/24

Møteplan for 2024 - Forslag til endringer