Det ventes at rettearbeider vil pågå store deler av dagen i dag, og at vannforsyningen kan settes i ordinær drift i løpet av kvelden/natta. Fram til da dekkes vannforsyningen i deler av kommunen av høydebassengene på Ryggahøgda og Skage. Det er ikke ventet at det bil bli problemer med forsyning slik situasjonen er nå.

De abonnenter som har fått varsel om å koke vann som skal drikkes, bes følge dette fram til annen melding blir gitt. Det er i dag utført prøvetaking på ledningsnettet for å sikre at vannet har drikkevannskvalitet. Når prøvesvar foreligger, vil vi sende ut ytterligere informasjon eller oppheve anbefalingen om å koke vann per SMS og på våre hjemmesider/Facebook.