Medlemmer (SP/H):  Varamedlemmer (SP/H):
1. Hege Kristin Kværnø Saugen  1. Simen Bjørkli 
2. Johan Tetlien Sellæg 2. Espen Opdal
3. Siv Åse Strømhylden 3. Svein Egil Ristad
4. Jo Morten Aunet 4. Kari-Anne Grandaunet Jensen
5. Kåre Magnus Skjefte 5. Signy Eggen
  6. Geir Ekker

   

Medlemmer (AP/SV): Varamedlemmer (AP/SV):
1. Kai Terje Dretvik             1. Knut Haga
2. May Storøy 2. Astrid Brøndbo Selnes