OVERHALLA BRIDGEKLUBB

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 823486472

Forretningsadresse:
c/o Erik Godejord
Langlia 25
7860 SKAGE I NAMDALEN
Stiftelsesdato:
1943-11-20
Frivillig organisasjon:
Ja