Hvem bør vaksinere seg? 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine og koronavaksine

Alle fra fylte 65 år 

Barn og voksne med: 

kronisk lungesykdom (inkludert astma), 

hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 

diabetes type 1 og 2 

leversvikt eller nyresvikt 

kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 

nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 

svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

Gravide etter 12. svangerskapsuke 

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 

Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl. 

Influensavaksine til risikogrupper - FHI