Hvem bør vaksinere seg? 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:  

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

 • Alle fra fylte 65 år 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år 

 • Barn og voksne med: 

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma), 

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), 

 • diabetes type 1 og 2 

 • leversvikt eller nyresvikt 

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

I tillegg anbefales influensavaksine til: