«Overhalla er en bra kommune å bo og bli gammel i» er tilbakemeldinger fra arbeidet med fremlagt forslag til boligsosial plan. Det fremheves generelt av flere at bomiljø som er sosialt utformet, både inne og ute, er gode å bo i, og at aktiviteter i nærområdet er viktig for den psykiske helsa. Det finnes imidlertid også utfordringer å jobbe med; det er knapp tilgang på leiealternativ til de som bor i kommunen og av ulike årsaker trenger å leie bolig. Det er dyrtid som påvirker levekostnader og det må planlegges i henhold til den demografiske utviklingen med flere eldre og færre yngre, samtidig som man jobber mot ambisjonen med flere innbyggere.

Den boligsosiale planen har som mål å samordne de ulike virksomhetene som jobber med ulike områder av det boligsosiale arbeidet under en felles plan. Videre skal den boligsosiale planen konkretisere de overordnede målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel, og være et styringsverktøy for kommunens administrasjon og politikere. Planen legges ut på høring etter vedtak i kommunestyret 6. februar, og har høringsfrist 15. mars.

Planen kan ses her: Husrom og hjerterom i Overhalla» - Boligsosial plan 2024-2027

Høringssvar sendes til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no – Merk høringsuttalelsen med 2023/626

Kommunestyrets vedtak kan ses her: Saksprotokoll