Et nytt koronavirus forårsaket i desember 2019 utbrudd av luftveisinfeksjon i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.


Hvis du tror du er utsatt for smitte:

  • Hvis du tror du kan være smittet, kan du få teste deg ved å ringe Koronatelefonen (908 96 720). Det er viktig at du ringer før du oppsøker hjelp.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp kontakt fastlege eller legevakt (116117).
  • Her finner du informasjon om smitte og inkubasjonstid.


Følgende personer bør testes:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid- 19 ( feber, hoste, tungpustethet, tap av smak eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse)
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksporterte, må positiv test bekreftes av ny test.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se ann symptomene hjemme et par døgn før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.


Helsedirektoratets informasjonsfilm:

Kriteriene kan endres fortløpende under utbruddet.


Forebyggende råd til alle innbyggere:

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus. For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.


Aktuell informasjon: