Møteprotokoll

Les sakliste til kommunestyret (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 21/18

Status og utvikling i barnehagene i Overhalla. Statusrapport 2018 og valg av tilsynsutvalg for barnehagene.
Vedlegg:

  1. Status og utvikling i barnehagene i Overhalla
  2. Vedlegg til statusrapport

 

PS 22/18

Opprusting av kommunal veg til Barlia

 

PS 23/18

Forespørsel om kjøp av kommunal leilighet Hildremstunet 5A
Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport bolig, bygningsteknisk gjennomgang med verditakst

 

PS 24/18

Fru Opdals gårdshotell - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Vedlegg:

  1. Søknad om serverings- og skjenkebevilling, konseptbeskrivelse og skisser