Valgstyrets møtebok - Kommunestyrevalget 2023

Nyvalgte kommunestyremedlemmer Overhalla 2023 – 2027

 

Senterpartiet:

1.

Hege Kristin Kværnø Saugen

2.

Kåre Magnus Skjefte

3.

Siv Åse Strømhylden

4.

Johan Brøndbo Tetlien Sellæg

5.

Simen Bjørkli

6.

Ann Kristin Vold

7.

Tomas Heglum

8.

Svein Egil Ristad

9.

Geir Ekker

10.

Otto Moa

11.

Kari-Anne Grandaunet Jensen

 

Arbeiderpartiet:

1.

Kai Terje Dretvik

2.

Gunn Gravseth-Lysberg

3.

Bjørn Sagmo

4.

Malene Johanne Solberg

5.

Astrid Margrethe Brøndbo Selnes

 

Fremskrittspartiet:

1.

Tor-Arne Bjørgum

2.

Janusz Jan Szpila

3.

Jan Ståle Viken Flått

 

Sosialistisk Venstreparti:

1.

Øystein Haga Kaldal

2.

Guro Aar Haugdal