Oversikt over eventuelle ledige plasser

RANEMSLETTA BARNEHAGE
Ingen ledige plasser

SKAGE BARNEHAGE
Barn 0 - 2 år : 2 plasser 100% 
1 plass barn født 2020
1 plass barn 2019

Barn 3 - 5 år: 6 plasser 100%
4 plasser barn født 2018
1 plass barn født 2017
1 plass barn født 2016

Søknadsfrist 24. oktober 2021

GAMMELSTUA BARNEHAGE
Barn 0 - 2 år : 2 plasser 100% 
Barn 3 - 5 år: 3 plasser 100%
Søknadsfrist 24. oktober 2021