Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Ta gjerne med valgkort. Valgkort scannes og vi finner deg raskere i manntallet.

Valgting holdes på følgende steder mandag 11. september:

• Gimle forsamlingshus for Ranem/Skogmo krets

• Øysletta grendehus for Øysletta krets

• Hunn skole (hall) for Skage krets - MERK! Nytt stemmested. Inngang på vestsiden.

Valglokalene er åpne i tidsrommet kl. 13.00 - 20.00.

Valgstyret.