Politiet opplever at det ved mange forsamlingshus i Trøndelag fortsatt arrangeres fester hvor det konsumeres medbrakt alkohol, og hvor man har unnlatt å søke om skjenkebevilling. Det er grunn til å tro at dette skyldes misforståelser eller manglende kunnskap om gjeldende regelverk. 

Personer som ønsker å arrangere offentlige fester på forsamlingshus der det skal konsumeres alkohol fremmer søknad om skjenkebevilling til kommunen, i tillegg til søknad om å avholde offentlig fest til politiet. Dermed skal det også være aldersgrense 18 eller 20 år for å delta på festen, i henhold til alkoholloven.

Unntak
Dersom arrangøren leier forsamlingshus til et "lukket selskap" der man har invitert en grupper mennesker faller disse bestemmelsene bort. Slike arrangementer krever heller ikke vakthold. Men de er altså ikke offentlige arrangementer.


Aktuelle lenker
Alkoholloven
Ung.no - om alkohol