Fylkeskommunale friluftslivsmidler

Gjennom god tilrettelegging skal friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om støtte.

Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak (som ikke kan støttes av spillemidlene). Søknaden skal sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no.
 

Statlige midler til friluftslivsaktivitet

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til friluftslivsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge, samt de lite aktive.

Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet og som vil gi økt deltakelse over tid skal prioriteres.

Fysisk tilrettelegging av områder støttes ikke av denne ordningen (se Fylkeskommunal friluftslivsmidler -med støtte til mindre tilretteleggingstiltak)


Det kan også søkes om tilskudd til friluftslivsanlegg via spillemidlene. For mer informasjon se www.trondelagfylke.no/friluftsliv