Les og last ned saklisten til formannskapsmøte her.

Saksliste

 

 

Utvalgssaksnr.

 

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 99/21

Prosjektrapportering 30. november 2021
Vedlegg:

  1. Prosjektrapport 30.11.21

 

PS 100/21

Årsbudsjett og økonomiplan 2022 - 2025
Vedlegg:

  1. Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025
  2. Avgiftsregulativ Overhalla kommune 2022

 

PS 101/21

Økonomiplan 2022-2025
Vedlegg:

  1. Årsbudsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025

 

PS 102/21

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk - AS Vinmonopolet

 

PS 103/21

Sluttsak - Taktekking Ryggahøgda høydebasseng

 

PS 104/21

Sluttsak - Rehabilitering av varme- og ventilasjonsanlegg ved Overhalla administrasjonsbygg

 

PS 105/21

Søknad om dispensasjon fra plankrav og utnyttelsesgrad i utbyggingsområde ved Ferjemannsvegen - reguleringsplan for Ranemsletta.

 

PS 106/21

Søknad om kjøp av regulert friområde som tilleggstomt til Krabbstuvegen 18.

 

PS 107/21

Statlige spillemidler 2022. Prioritert handlingsprogram for Overhalla kommune.
Vedlegg:

  1. Prioritert handlingsprogram 2022-20225

 

PS 108/21

Klage på avslag om fradeling av tomt 69/15
Vedlegg:

  1. Særutskrift - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-område til boligtomt. 

 

PS 109/21

Retningslinjer for behandling og vedtak av stedsnavn og øvrige navn i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forslag til retningslinjer

 

PS 110/21

Avtale om tjenestetilbud mellom Overhalla kommune og Trøndelag politidistrikt
Vedlegg:

  1. Forslag til tjenesteavtale mellom Overhalla kommune og Trøndelag politidistrikt